Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp1.001739Bảo trợ xã hội2
2Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)1.001731Bảo trợ xã hội2
3Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng2.000744Bảo trợ xã hội2
4Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế2.000602Bảo trợ xã hội2
5Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật1.001699Bảo trợ xã hội2
6Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật1.001653Bảo trợ xã hội2
7Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở2.000751Bảo trợ xã hội2
8Hỗ trợ chi phí, khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đối với các đối tượng mà thân nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý)1.007290Bảo trợ xã hội2
9Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh2.000286Bảo trợ xã hội2
10Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện1.000674Bảo trợ xã hội2
11Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn2.000355Bảo trợ xã hội2
12Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em1.001310Bảo trợ xã hội2
13Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm1.000506Bảo trợ xã hội2
14Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm1.000489Bảo trợ xã hội2
15Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc1.001167Tôn giáo2
16Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001156Tôn giáo2
17Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã1.001098Tôn giáo2
18Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001090Tôn giáo2
19Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã1.001085Tôn giáo2
20Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã1.001078Tôn giáo2
21Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001055Tôn giáo2
22Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng1.001028Tôn giáo2
23Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng2.000509Tôn giáo2
24Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác1.001109Tôn giáo2
25hực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ)1.001995Chính sách2